Program Genel Bilgileri

Birey, aile ve topluma gereksinimleri doğrultusunda gerekli sağlık bakım hizmetini veren profesyonel hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen ve tercih edilen mezunlar vermektir. Programın Amacı: Ön lisans diploma derecesine s...

Program Öğrenme Hedefleri

Mezunların birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, sürdürmek, geliştirmek ve bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, tutumu kazanması hedeflenmektedir....

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirecek gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak. - Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılamak. - Etkili iletişim becerilerini kullanmak. - Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanmak. - Hemş...
E-BULTEN