Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirecek gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılamak.
- Etkili iletişim becerilerini kullanmak.
- Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanmak.
- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek.
- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak.
- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanmak.
- Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate almak.
- Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olmak.
- Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.

E-BULTEN