Ders İzlenceleri


1. YARIYIL
EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ
BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ
COĞRAFYA: GEÇMİŞ-KAVRAMLAR-COĞRAFYACILAR
YER SİSTEMLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
GÜZEL SANATLAR I
AFET KÜLTÜRÜ
ŞEHİR VE KÜLTÜR - İSTANBUL
BEDEN EĞİTİMİ I
AUZEF VE ÖĞRENME KÜLTÜRÜ
 
 
2. YARIYIL
BÖLGESEL COĞRAFYAYA GİRİŞ
EKONOMİK FAALİYETLER
FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
YABANCI DİL II
GÜZEL SANATLAR II
BEDEN EĞİTİMİ I
KÜLTÜREL COĞRAFYA: İNSAN-KÜLTÜR-MEKAN
 
 
3. YARIYIL
HİDROGRAFYA:YERALTISULARI-KAYNAKLAR-AKARSULAR-GÖLLER
JEOMORFOLOJİ
KLİMATOLOJİ
ENERJİ COĞRAFYASI
HARİTA BİLGİSİ
DÜNYA BÖLGELERİ:AVRUPA
TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ I
DÜNYA BÖLGELERİ: AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA-PASİFİK ADALARI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
İSTATİSTİK
 
 
4. YARIYIL
HİDROGRAFYA:OKYANUSLAR-DENİZLER
TOPOGRAFYALAR:AKARSU JEOMORFOLOJİSİ
DİNAMİK KLİMATOLOJİ
TARIM COĞRAFYASI
DÜNYA BÖLGELERİ: GÜNEY AMERİKA
ULAŞIM COĞRAFYASI
TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ II
TOPRAK COĞRAFYASI
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI
DÜNYA BÖLGELERİ: AVRUPA BÖLGESEL
İSTATİSTİK ANALİZ
 
 
5. YARIYIL
DÜNYA BÖLGELERİ: KUZEY AMERİKA
TOPOGRAFYALAR II : KURAK, YARIKURAK, GLASYAL
VE PERİGLASYAL BÖLGELER TOPOGRAFYALARI
TURİZM COĞRAFYASI
TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ
ŞEHİR COĞRAFYASI
UZAKTAN ALGILAMA
EKOSİSTEM COĞRAFYASI
DOĞAL BÖLGELER
DÜNYA BÖLGELERİ: DOĞU ASYA
 
 
6. YARIYIL
TOPOGRAFYALAR III : KIYI, KARST VE VOLKAN TOPOGRAFYALARI
BİTKİ COĞRAFYASI
DÜNYA BÖLGELERİ: DOĞU, GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ASYA
KIRSAL COĞRAFYA
DÜNYA BÖLGELERİ:AFRİKA
TÜRKİYE ŞEHİRLERİ
SANAYİ COĞRAFYASI
BEŞERİ BÖLGELER
TARİHİ COGRAFYA
MADEN COĞRAFYASI
 
7. YARIYIL
SİYASİ COĞRAFYA
DÜNYA BÖLGELERİ:ORTADOĞU
KUATERNER COĞRAFYASI
COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BÖLGE PLANLAMASI
KÜRESELLEŞME VE KALKINMA
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI:JEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ
ÇEVRE SORUNLARI
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI : EKONOMİK FAALİYETLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI
 
 
8. YARIYIL
DÜNYA BÖLGELERİ:ORTA ASYA, RUSYA VE KAFKASLAR
AFETLER COĞRAFYASI
TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI
TÜRKİYE VE AB
TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI:HİDROGRAFYA, KLİMATOLOJİ,BİYOCOĞRAFYA VE TOPRAK
ASKERİ COĞRAFYA
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI NÜFUS VE YERLEŞME
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI
TÜRKİYE ULAŞIM COĞRAFYASI
TÜRKİYENİN EKOLOJİK BÖLGELERİ
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
ANTROPOJENİK JEOMORFOLOJİ
E-BULTEN