Program Öğrenme Hedefleri


Mezunların birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, sürdürmek, geliştirmek ve bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, tutumu kazanması hedeflenmektedir.

E-BULTEN