Sıkça Sorulan Sorular


 • Birim Koordinatörü  Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  

  1. Kendi bilim alanı içindeki tüm programların yürütülmesini takip etmek,
  2. Sorunlara çözüm bulmak,
  3. Öğrenci kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçleri zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından koordinatörler tarafından hazırlanan raporlara göre değerlendirip yönetime bildirmek,
  4. Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile bu içeriklerin program koordinatörleri aracılığı ile yayına hazır hale ve uygun standartlara getirtmek,
  5. Öğretim üyelerinin sağlayacakları içerik ve soruları hazırlama uzmanlarını görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerini önermek,
  6. Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesini onaylamak,
  7. Bilim alanı dâhilindeki tüm programların kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesinden şahsen sorumlu olmak, Program Koordinatörü ve Program Bilim Kurulu aracılığı ile de dolaylı olarak sorumlu olmak.
 • Program Koordinatörü  Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  

  1. Program Koordinatörü olarak kendi sorumluluk alanındaki programın Birim Koordinatörüne karşı sorumlusu olmak,
  2. Müfredat geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yapmak,
  3. Sorumlusu olduğu programla ilgili dönem derslerini planlamak ve belirlemek.
  4. İçerikleri kontrol etmek ve eksikleri temin etmek,
  5. Soruları kontrol etmek ve eksikleri temin etmek,
  6. Öğrencinin kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçleri zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendirip aylık raporlamak,
  7. Müfredat hazırlığı ve içerik temini ile bu içerikleri yayına hazır hale ve uygun standartlara getirtmek,
  8. Öğretim elemanlarının sağlayacakları içerik ve soruları hazırlama uzmanları görevlendirmeye kadar her türlü içerik kalitesi yükseltme faaliyetlerini yürütmek,
  9. Geliştirilen uygulama ve hizmetlerin ek ödemeye esas cetvellere dönüştürülmesini kontrol etmek,
  10. Sorumlu olduğu programı, kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütmek.
 • Bilim Kurulu Üyesi  Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  1. Alanındaki programın Birim Koordinatörü ve Program Koordinatörü ile birlikte akademik kararları alarak yönetime önermek,
  2. AUZEF standartlarına göre müfredat ve içerik geliştirme ve eğitim öğretim yönetimi sürecinin raporları doğrultusunda planlama yaparak yönetime öneride bulunmak,
  3. Sorumlu oldukları programla ilgili dönem derslerini ve ders içeriklerini hazırlayacak öğretim elemanlarını önermek,
  4. Öğretim elemanlarından temin edilen veya tasarımdan hazırlanan içeriklerin kontrolü ve raporlanmasını sağlamak,
  5. Soruların kontrolü ve raporlanmasını sağlamak,
  6. Bilim alanı dâhilindeki tüm dersleri, kurum hedef ve politikalarına uygun olarak yürütmek.
 • Program Ders Akademik Görevlisi  Görev ve Sorumluluklar Nelerdir?

  1. Program Dersleri Akademik Görevlileri; editör, metin yazarı, sunum hazırlayan, soru hazırlayan, ders içeriklerini senaryolu ve senaryosuz planlayan, dijital platformlarda senkron ve asenkron ders anlatan öğretim elemanlarıdır.
  2. Program Dersleri Akademik Görevlilerinin ilgili dersin bilim alanında akademik birikime sahip olmaları gerekir.
  3. Program Dersleri Akademik Görevlileri, Program Bilim Kurulu önerisi ve AUZEF Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. AUZEF'te görevli olanlar AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ile AUZEF'te görevli olmayanlar ise AUZEF Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük onayı ile görevlendirilir.
  4. Program Dersleri Akademik Görevlilerinin görev süresi ve nitelikleri AUZEF Standartları'na göre yapılır.
  5. AUZEF Standartları ve performans raporları dikkate alınarak Program Dersleri Akademik Görevlilerinin görevlendirmeleri aynı usulle sonlandırılır

 • Cevabını Bulamadığınız Soru Varsa Bize İletiniz!

 

E-BULTEN